Koulutoiminta Pateniemessä

Pateniemen saha alkoi pyöriä syyskuun kolmannella viikolla 1873. Jo pari viikkoa sitä ennen oli Pateniemessä vietetty toista juhlaa, juhlaa josta Oulun Wiikkosanomat kertoi 6.9.1873 näin:

Pateniemen warwilla Haukiputaan seurakunnassa wietettiin wiime sunnuntaina juhlallisuus, joka tienoillamme ja tietääkseemme koko läänissämme oli ensimmäinen sitä laatua. Siellä näetsen vihittiin kansakoulu, jonka kauppahuone G & C Bergbom sinne on toimittanut warwin työmiesten lapsille. Juhlallisuus alkoi wirren weisuulla, jonka perästä pastori Schluter piti tilaisuuden mukaisen liikuttavan puheen lapsille ja heidän vanhemmillensa. Ja päättyi niinikään weisuulla. Jalot lahjoittajat owat warustaneet koulun awaralla opetussalilla ja tarpeellisilla opetuswälikappaleilla, niin myös tarpeellisilla huoneilla opettajattarelle, joksi owat walinneet Jywäskylän seminarin läpikäyneen neidin, Gustawa Pottalan. Kouluun kirjoitettiin paikalla noin 30 lasta. Kiitos ja kunnia tämän kalliin laitoksen jalomielisille kustantajille.

Myöhemmin kauppaneuvos Gustav Bergbom 1890 luvun loppupuolella osti Haukiputaan kirkonkylästä ns. Simppulan maatilan ja lahjoitti tilan rakennuksineen kunnalle ehdolla että kunta perustaa v. 1912 mennessä tilalle kansakoulun.

Etelä-Kellon eli Kuivasojan koulun rakentamisen aloittamiseen vaikutti sahankoulun oppilasmäärän lisääntyminen siten, että Pateniemen sahankouluun oli ilmoittautunut oppilaita enemmän kuin mitä koulu voi sijoittaa.

Antamallaan päätöksellä kuvernööri velvoitti kunnan viimeistään 1.9.1909 aloittamaan kansakoulutoiminnan Etelä-Kellon koulupiirissä.

Pateniemen asukasmäärän kasvaessa päätti kunnanvaltuusto 23.7.1921 uusista koulupiirirajoista ja rakennettavista kansakouluista. Pateniemen kansakoulun paikaksi Pateniemen sahan omistava Ab Uleå Oy lahjoitti tonttimaata Risuniityn tilasta. Lisämaaksi koulun tilaan ostettiin tontti itäosasta Taskisen tilasta. 29.4.1922 hyväksyttyjen koulun rakennuspiirustusten mukaan rakennettiin samana vuonna Pateniemen koulupiirin ensimmäinen lautarakenteinen koulurakennus.

 

Kuvia kouluajoilta