Elinkeinot

Pateniemen saha oli maataloustuotteiden suhteen hyvin pitkään omavarainen. Maataloutta ryhdyttiin harjoittamaan muun yritystoiminnan yhteydessä Pateniemessä, jo kauppaneuvos Bergbomin ensimmäisen sahan aikana. Maat tulivat yhtiölle metsäkauppojen yhteydessä, kun puut ostettiin ”pohjineen”.

Maita käytettiin maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Lehmiä laidunnettiin mm. Taskisen rannassa aidatulla luonnonniityllä ja Mustansuon niityillä äpärikössä. Hevosia laidunnettiin sahan läheisyydessä, koska niitä tarvittiin sahan kuljetuksiin ja kaupunkimatkoihin. Maatilalla tuotettiin eläinten rehua sekä yhtiöläisille myytäviä tuotteita, kuten maitoa ja perunoita. Sodan jälkeisen ajan elintarvikepulassa yhtiön myymillä maataloustuotteilla oli suuri merkitys yhtiöläisten ravitsemuksessa. Maatalouden harjoittaminen oli Pateniemessä menestyksekästä. Siitä ovat muistona mm. lukuisat palkinnot ja kunniakirjat, joita sahantilan karja sai maatalousnäyttelyssä. Maataloustuotanto lopetettiin Pateniemen sahan tilalla vasta 1960-luvulla.